ราชกิจจานุเบกษาฯ สั่งยกเลิก วัววิด 19 จากโรคติดต่ออันตราย เป็นโรคติดต่อที่จำเป็นต้องเฝ้าระวัง

22/09/2022

ราชกิจจานุเบกษาฯ สั่งยกเลิก วัววิด 19 จากโรคติดต่ออันตราย เป็นโรคติดต่อที่จะต้องเฝ้าระวัง
ราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข สั่งยกเลิกโรควัววิด 19 จากโรคติดต่ออันตราย เป็นโรคติดต่อที่จะต้องเฝ้าระวัง มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2565 เป็นต้นไป ข้างหลังเหตุการณ์การระบาดทั่วทั้งโลกมีทิศทางน้อยลง รวมทั้งปริมาณคนป่วยแล้วก็คนเสียชีวิตก็น้อยลงเป็นลำดับ ระหว่างที่วัคซีนในประเทศมีพอเพียงต่อความจำเป็นของประชากร
วันที่ 20 เดือนกันยายน 2565 นักข่าวกล่าวว่า เว็บราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 2 ฉบับ เซ็นชื่อโดยนายไดอารี่ บันทึกประจำวัน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องชื่อและก็อาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย(ฉบับที่ 3) พุทธศักราช2563 พุทธศักราช 2565
ยกเลิก วัววิด 19 จากโรคติดต่ออันตราย
ประกาศฉบับดังที่กล่าวถึงมาแล้วกล่าวว่า ด้วยเหตุการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสวัวโรทุ่งนา 2019 หรือโรควัววิด 19 (CoronavirusDisease 2019 (COVID – 19)) ทั้งโลก มีลัษณะทิศทางปริมาณคนป่วยที่มีลักษณะอาการร้ายแรงและก็อัตราการตายต่ำลงรวมทั้งการแพร่ระบาดและก็ความร้ายแรงของโรคในท้องที่นอกอาณาเขตมีลักษณะท่าทางลดน้อยลงเหมือนกัน
ประกอบกับปริมาณวัคซีนคุ้มครองป้องกันโรควัววิด 19 ในอาณาจักรมีจานวนพอเพียงต่อความจำเป็นของประชากร และก็สามัญชนในแว่นแคว้นได้รับวัคซีนคุ้มครองปกป้องโรควัววิด 19 ในระดับความครอบคลุมสูง
ซึ่งทำให้พลเมืองมีภูมิต้านทานโรคมากขึ้นตามไปด้วย
ฉะนั้น เพื่อมาตรการตามกฎหมายสอดคล้องกับการคลายเครียดมาตรการต่างๆในแว่นแคว้นรวมทั้งมีความเหมาะสมกับเหตุการณ์ในขณะนี้ก็เลยเห็นควรยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อแล้วก็อากรสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2563 เพื่อผลดีและก็ความเหมาะสมสำหรับในการเฝ้าระวัง การปกป้องคุ้มครอง แล้วก็การควบคุมโรคติดต่อ

อาศัยอำนาจตามความลับมาตรา 5 วรรคหนึ่ง รวมทั้งมาตรา 6 (1) ที่พ.ร.บ.โรคติดต่อ พุทธศักราช 2558  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติก็เลยออกประกาศยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและก็อากาารสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2563