‘เชียร์ ฑิฆัมพร’ ลงภาพอัลตราซาวด์ ประกาศข่าวดีสมาชิกใหม่ของบ้านมาแล้ว